Dit bieden wij

Wij bieden een duidelijke structuur voor de leerlingen. Doordat we een BAS school zijn, (bouwen aan een adaptieve school), kunnen we ons onderwijs op diverse niveaus aanbieden en inrichten. Hierbij zijn er schoolbrede afspraken gemaakt en ontstaat er binnen de school een doorgaande (leer)lijn.


Het team van IKC Op d’n Esch voelt zich betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. U als ouder/verzorger speelt hier een belangrijke rol in, samen met u en uw kind streven we naar de best mogelijke ontwikkeling. Hiermee willen we uw kind voorbereiden op de toekomst.

Ieder kind is anders. Ouder, kind en leerkracht: samen zoeken we naar wat past bij het kind.