Openbaar Onderwijs:
waar verhalen samenkomen 

Wat is jouw verhaal?

Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Met de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting als stevige basis.

Op de openbare school is iedereen evenveel waard en heeft iedereen gelijke kansen. Het is een plek waar leerlingen samenleven en samen leren, waar ruimte is voor ieders verhaal. In de openbare school is democratie geen ‘hol begrip’. Zij wordt zichtbaar in de schoolorganisatie, de schoolcultuur, het onderwijs en de verbinding tussen school en samenleving. De openbare school zondert zich niet af van de wereld, maar leert leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de natuur.


Op de openbare school is iedereen evenveel waard en heeft iedereen gelijke kansen.

Stichting voor 15 openbare basisscholen, waaronder:

  • Da Vinci Berkelland, de enige voltijd- en deeltijdbasisschool voor hoogbegaafden in de regio.
  • De Diekmaat een school voor speciaal basisonderwijs in Neede.
  • De Taalschakelklas op De Voshaar in Haarlo, voor taalonderwijs aan nieuwkomers.